THE "CRISIS OF DEMOCRACY" PRESENTED THROUGH DIFFERENT FORMS OF ABUSE AND VICTIMIZATION OF CITIZENS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Authors

  • Azra Adžajlić-Dedović University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Goran Kovačević Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  • Goran Radoš Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Keywords:

victimization, political responsibility, victims of abuse of power and authority

Abstract

Although Bosnia and Herzegovina has made a significant progress in all areas in the post-war period, it is still closer to a status of a continued general crisis and is exposed to a powerful risk of deterioration of the situation under the influence of the global financial, economic and social crisis: deterioration of economic situation, social position of the population, political stability and disabling the rule of law, wich will endanger Bosnia and Herzegovina integration to the European Union.
We are all victims of abuse of power! The questions are which we will discuss in this paper: Do we have the rule of law in Bosnia and Herzegovina? Is it possible to prosecute and dismiss politically irresponsible people? Is it possible to prevent different forms of victimization of the citizens of Bosnia and Herzegovina due to different forms of abuse of power in Bosnia and Herzegovina? Is "democracy" in crisis in Bosnia and Herzegovina?

References

Ademović, N., Marko, J., & Marković, G. (2012). Ustavno pravo Bosne i Hercegovine, Fondacija Konrad Adenauer e. V., Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2012. - 488 str.

Bojanić, P., & Milenković, I. (2008). Suveren i suverenost: između fikcije i stvarnosti, Beograd: Službeni glasnik (str.433).

Ćurak, N. (2016). U Bosni i Hercegovini mir ne napreduje, 2016. (Autorizirani tekst iz izlaganja na Debati o pomirenju iz ugla lokalnih političara i EU, koju je organizirala Koalicija za REKOM u Sarajevu 25.02.2016.), preuzeto sa //https://hamdocamo.wordpress.com/2016/09/09/nerzuk-curak-u-bosni-i-hercegovini-mir-ne. https://www.klix.ba/vijesti/bih/trial-bih-onemogucava-nadoknadu-stete-zrtvama-rata/, preuzeto 24.9.2019.

Cauševic, F. (2009). konferencija Transparency International BiH, Holiday Inn, Sarajevo, 17. 12. 2008.g.Privatizacija državnog kapitala u Bosni i Hercegovini Transparency International BiH, p.248., 2009.

Hadžović, V. (2013). Izvještaj o monitoringu unapređenja zakonskog okvira i implementacije zakona o sukobu interesa u Bosni i Hercegovini za 2012. , April, 2013.

Hodžic, E., & Buturovic, A (2002). „Kako su SDA i HDZ Zaštitili (Prije)Ratni Kriminal”, Slobodna Bosna, Sarajevo, 20. 06. 2002g, str. 5–8.

Husejnefendić, Š. (2016). Građansko novinarstvo vs profesionalni mediji u kriznim situacijama (studij slučaja Bosne i Hercegovine) DHS 1 (2016), 307-326, p.310.

Humphrey, M. (2010). Politike traume i pomirenja, beograd: „Temida: Pomirenje“, časopis Viktimološkog društva Republike Srbije, (str.9-22.)

Ibrahimagić, O. (2009). Državnopravni i politički razvitak Bosne i Hercegovine, Sarajevo. (str.515.)

Ibrahimagić, O. (2004). Bosna je odbranjena ali nije oslobođena, Sarajevo: Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (str.247.)

Jakovljević, S. (2013). ANALIZA TRŽIŠTA RADA I STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI, Časopis ,,Poslovne studije”, 2013, 9−10.

Kalinić Z. (2014). PARLAMENTARIZAM U BIH I NJEGOVA KRIZA, Naučno-stručni časopis SVAROG br. 8. мај 2014. (20-39), p.38.

Korolija, M. (2017). Relacija nauke i političke ideologije na primerima iz oblasti nauke i obrazovanja u odnosima SSSR i FNRJ , FILOZOFIJA I DRUŠTVO XXVIII (4), 2017. , p 1169.

Krstić, S. (n.d.). CIVILNO DRUŠTVO I DEMOKRATSKA KONSOLIDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednice, Banja Luka, p. 67.

Mahmutović, Dž., Iveljić, M., & Obuća, A. (n.d). KAŽNJAVANJE ZA RATNE ZLOČINE POČINJENE U BOSNI I HERCEGOVINIZbornik radova Pravnog fakulteta u Tuzli, p.64.

Medić, D. (2011). Novo stvarno pravo u Republici Srpskoj, GODIŠNJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA • Godina 1 • Broj 1 • Banja Luka, jul 2011 • pp. 5-44, p.8.

Puljiz, V., & Bežovan, G. (1994). Socijalni problemi u Zapadnoj Europi:siromaštvo, nezaposlenost, isključenost, Rev. soc. polil., god. I, br. 4, str. 383-392, Zagreb str.391.

Stojanović, D. (2013). Sjećanje protiv istorije: Udžbenici istorije kao globalni problem, Beograd: Beogradski istorijski glasnik IV 2013., (str.185.-204.)

Stošić, D. (2010). Dubravka Stojanović: Ne postoji samo jedna (istorijska) istina, „Danas.rs“, 05.03.2010.

Tomaš, R. (1994). KRIZA, KRIZA I SIVA EKONOMIJA U BOSNI I HERCEGOVINI, Sarajevo, Friedrich-Ebert-Stiftung BiH. 2010.Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Socijalni problemi u Zapadnoj Europi:siromaštvo, nezaposlenost, isključenost, Rev. soc. polil., god. I, br. 4, str. 383-392, Zagreb 1994., str.391.

Izvješ taji o stanju ljudskih prava u zemljama u 2017. godini Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a • Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Izvješ taji o stanju ljudskih prava u zemljama u 2018. godini Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a • Biro za demokratiju, ljudska prava i rad

Kratki vodič o Europskoj uniji – 20193, www.europarl.europa.eu/factsheets/hr

Downloads

Published

2021-10-07

How to Cite

Adžajlić-Dedović, A., Kovačević, G., & Radoš, G. (2021). THE "CRISIS OF DEMOCRACY" PRESENTED THROUGH DIFFERENT FORMS OF ABUSE AND VICTIMIZATION OF CITIZENS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA. KNOWLEDGE - International Journal, 48(1), 209–217. Retrieved from https://www.ikm.mk/ojs/index.php/kij/article/view/4712